Framsida Delfoi metod Info Kontakt Diskussion Ohjeet Har du glömt ditt lösenord? Logga in
FI
SE
EN
logo
vmverse.jpg

NexusDelfix 2006


I NexusDelfix-omgivningen kan du planera, förverkliga och rapportera om forskningar som är gjorda enligt delfoi-metod. Konceptet för NexusDelfix består av t.ex. följande service: förfrågningsservice (som man använder för att utarbeta frågeformulären och styra processen), forumen för kommentering och diskussion (för att koppla ihop förfrågningar med kommentarer och diskussioner), innehållsservice (för att utarbeta dokumenter och ge anvisningar för aktörer), filservice (för att kontrollera dokumenter), publiceringskanal för informering och användarkontroll för att definiera användarna och användarrättigheter.

Varje användarorganisation får sin egen verksamhetsmiljö, där man kan förverkliga ett obegränsat antal projekt, alltså delfoi-undersökningar. Det finns också en metaomgivning i NexusDelfix-omgivningen, som är åsyftat för utvecklingssamfundet av delfoi-metod. All information kommer att samlas in i en databas, vilket möjliggör att man kan byta erfarenheter och lära sig kumulativt i grupper.

Delfoi-metoden börjar med en opinionsundersökning, som inriktas på experter inom företeelsen som ska undersökas. I motsats till vanliga gallupundersökningar, ska åsikter inte samlas in bara för att analysera dem, utan informationen som man får av svaren låtas cirkulera tillbaka till svararna. På andra varvet kan de sedan motivera sina val och kommentera andras svar. Så här uppstår den för delfoi-metoden typiska iterationen, som vanligtvis upprepas tre gånger. På varje varv kan experter förändra sina svar. Managern, som svarar för verkställandet av undersökningen, har också lov att ändra den ursprungliga enkäten om informationsbildning inte tycks gå mot riktningen som man vill, beträffande undersökningens ändamål. Experterna svarar på och framträder åt varandra anonymt. Med anonymitet försöker man säkerställa att argumenten och expertåsikter är äkta. Yttre intresse- och maktberoendeförhållanden försöker man lämna utanför processen.

För att kunna använda verksamhetsfunktioner i NexusDelfix behöver du ett användarnamn och lösenord! Dessa får du av undersökningsorganisationen. Managerna behöver också rättigheter för att skapa nya projekt, enkät och verksamhetsmiljöer. Du kan fråga om användarrätter och programlicenser från Jenni Linturi, informatören i Metodix (http://www.metodix.com).

Futunet är ansvarig för utformandet av metoden och bildandet av utvecklingssamfundet. Den samarbetar med Metodix, Internetix, Tulevaisuuden tutkimuskeskus (Futurologi centrum i Finland) och Tulevaisuudentutkimuksen verkostoakatemia (Akademi för futurologi studier). Internetix svarar för webbprogrammets realisering och upprätthållande.

NexusDelfix NyheterArkiv

Jokaiselle projektilla on oma tiedotuskanavansa, jossa voi julkaista ajankohtaisia uutisia ja ohjata prosessin kulkua.
19.1.2005 00:00:00
Kullekin projektille on luota oma julkaisukavavansa, jossa voidaan tiedottaa tutkimuksen kulusta.
12.1.2005 00:00:00