FI
SE
EN


Nexus

Nexus on Internetixin toimittama verkko-ohjelmisto, jolla toteutetaan räätälöityjä verkkoympäristöjä. Sana nexus on latinaa ja se tarkoittaa yhteyttä.

Nexuksella voidaan tuottaa monipuolista verkkomateriaalia, esimerkiksi www-sivuja, portaaleja ja verkkojulkaisuja. Lisäksi Internetixin tuottamat vuorovaikutukseen, oppimiseen sekä menetelmiin tarkoitetut työkalut toteutetaan Nexus-alustalla. Työskentelyn jäsentämiseksi Nexus on jaoteltu erilaisiin palveluihin. Näitä ovat esimerkiksi sisältö-, kysely-, organisaatio-, tiedosto- ja tietokantapalvelut.

Nexuksessa eri toimijat voivat hallita vastuualueitaan ja työskennellä omien käyttöoikeuksiensa mukaan toisistaan riippumatta. Räätälöidyt verkkopalveluympäristöt rakennetaan vastaamaan tarkalleen asiakkaan tarpeita, ja ne toteutetaan aina tapauskohtaisesti.

Nexusta käytetään selaimen kautta. Jos henkilöllä on tietokoneen käytön perustaidot, käyttöönotto onnistuu häneltä yhden koulutuspäivän jälkeen. Internetix järjestää tarvittaessa Nexuksen käyttökoulutusta.