Etusivu Delfoi-metodi Info Yhteystiedot Keskustelu Ohjeet Unohtuiko salasanasi? Kirjaudu sisään
FI
SE
EN
oracle-stone.jpg
vmverse.jpg

NexusDelfix -info

NexusDelfixin käyttö edellyttää käyttöoikeuksia. Niistä vastaavat ohjelmistolisenssin hankkineet organisaatiot. Lisenssien hinnoista ja hinnoitteluperiaatteista Yhteystiedot -osassa. Ohjelmisto sopii paitsi varsinaisten delfoi -tutkimusten tekoon myös survey -tyyppisten kyselyjen toteutukseen sekä vuorovaikutteisen toimintaympäristön ylläpitoon. Ohjelmaan voi perehtyä demotunnuksin (tunnus: student01, salasana: student01). Sitä ennen kannattaa tutustua ohjelmistopiirteisiin animaatioiden avulla.

Mitä on delfoi -metodi?

Delfoi-metodia käytetään useimmiten erilaisten näkemysten, ideoiden ja perustelujen tuottamiseen suunnittelun ja päätöksenteon pohjaksi. Menetelmä sopii hyvin silloin, kun tutkittava asia ja ongelma ovat avoimia. Sellaisia ovat tulevaisuuden tapahtumat, joiden suhteen vallitsee vaihtoehtojen moneus. Tulevaisuus tapahtuu aikanaan, mutta se myös tehdään ja tahdotaan. Delfoi-tekniikan avulla voidaan käynnistää tulevaisuusvaihtoehtojen punninta ja valinta.

Delfoi on asiantuntijamenetelmä. Sen raatiin – jota nimitetään paneeliksi – valitaan tarkasteltavaa aihetta eri näkökulmista hallitsevia eksperttejä, joilla arvioidaan olevan poikkeuksellista tutkittavaan aihepiiriin kohdistuvaa tietoa ja näkemystä. Asiantuntijat saatetaan vuorovaikutukseen aiheen teemojen ja toistensa kanssa tavalla, jossa korostuvat asiaperustelut eli argumentit vastaajien aseman ja auktoriteetin sijasta.

Delfoi-menetelmän lähestymistapa on tieto-opillisesti popperilainen. Tutkimusprosessissa tuotetaan erilaisia näkökulmia, hypoteeseja ja väitteitä, jotka saatetaan avoimen asiantuntijatestin ja argumentoinnin kohteeksi. Prosessissa pyritään seulomaan arvokkaat tulevaisuusargumentit näkemyksellisen toiminnan ja päätöksenteon raaka-aineiksi. Vaarallista ei ole, vaikka asiantuntijat ovatkin erimielisiä paitsi argumenteista myös tavoitteista, vaihtoehtojen todennäköisyydestä ja haluttavuudesta.

Delfoi –metodi käynnistyy mielipidekyselyllä, joka kohdistetaan tutkittavan ilmiön asiantuntijoille. Päinvastoin kuin tavalliset gallupit mielipiteitä ei vain kerätä analysoitavaksi, vaan vastaustieto kierrätetään takaisin vastaajille. Toisella vastauskierroksella he voivat siten perustella omia valintojaan ja kommentoida muiden vastauksia. Näin muodostuu delfoi –menetelmälle ominainen iteraatio, joka usein toistetaan kolme kertaa.

Asiantuntijoilla on joka kierroksella mahdollisuus muuttaa vastauksiaan. Tutkimuksen toteutuksesta vastaavalla managerilla on yhtä lailla lupa muuttaa alkuperäistä kyselyä sen mukaan, mihin tiedonmuodostusprosessi on johtamassa suhteessa tutkimuksen tavoitteisiin. Asiantuntijat vastaavat ja näyttäytyvät toisilleen anonyymeinä. Nimettömyydellä pyritään varmistamaan asiantuntijamielipiteiden ja argumenttien aitous. Ulkoiset intressi- ja valtariippuvuudet pyritään suodattamaan prosessin ulkopuolelle.

Delfoi-tekniikka sopii mainiosti pedagogiseen käyttöön jopa niin, että monet delfoi-harjoitukset on mahdollista tehdä aitoina, todellisina päätöksenteon valmisteluprojekteina. Samalla harjoitellaan sellaisia tärkeitä metataitoja kuten informaation hakua ja tiedon muodostusta, rationaalista argumentointia, kuuntelevaa dialogia, eri näkökulmien ymmärtämistä sekä avointa ja uteliasta suhdetta ilmiöihin, joiden suhteen osallistuja voi olla paitsi tarkastelija myös vaikuttaja.

Prosessi

Tutkimusprosessi käynnistetään tavallisesti asiantuntijakyselyllä, joiden tuloksia ekspertit jatkokierroksilla anonyymisti perustelevat. Tutkimuksen manageri muokkaa jatkuvasti toimintaympäristöä luoden tarvittavat tukisisällöt ja kyselykierrokset, valiten asiantuntijapaneelin ja ohjaten prosessin tutkimuskierroksia. NexusDelfix on suunniteltu tukemaan perinteistä Delfoi -prosessia, jonka vaiheita voivat olla esimerkiksi:

1. tutkimusongelman rajaus ja tutkimuksen tavoitteiden määrittely
2. suunnittelevan tutkijaryhmän kokoaminen tutkimuksen toteuttamista varten
3. varsinaisen asiantuntijapaneelin kokoaminen ja valinta
4. kyselylomakkeen rakentaminen, testaaminen ja korjaus ensimmäistä kyselykierrosta varten ja ensimmäinen kyselykierroksen toteuttaminen joko kirjallisena (tai atk-avusteisena) tai suullisena haastattelukyselynä
5. ensimmäisen kyselykierroksen vastausten analyysi
6. toisen kierroksen kyselylomakkeen rakentaminen, testaus, toteutus ja vastausten arviointi
7. mahdolliset lisäkierrokset, ja
8. raportointi tutkimuksen tuloksista

Esitetty Delfoi -tutkimuksen vaiheistus on viitteellinen. Kriittisiä vaiheita ovat (kiista)kysymyksenasettelu, asiantuntijaryhmän muodostaminen, eteneminen tutkimuksen toisille kierroksille ja loppuraportin laatiminen argumentoinnin ja palautteen perusteella. NexusDelfix lisensioidaan yrityksille ja tutkimusyhteisöille, joilla on rajaton oikeus tutkimusten tekoon. Jokainen tutkimusprojekti on oma toimintaympäristönsä (mm. kyselyt, keskustelut, sisältöpalvelut, uutiskanavat, tiedosto-ja linkkipalvelu, ryhmäposti), josta voii tehdä myös pysyvän ympäristön. Myös yksittäisten tutkimusprosessien toteuttaminen on mahdollista.

Esimerkkejä

Esimerkeiksi on kerättu kymmenkunta näytönsieppausta ohjelmiston eri toiminnoista. Kukin organisaatio- että projektikohtainen ympäristö on managerien ja asiantuntijoiden vapaasti muokattavissa. Projektikohtaisia toimintoja ovat mm. kyselyt, materiaalien ja dokumenttien tuottaminen sisältöalueeksi, keskustelut, tiedostoalue (tiedostojen ja linkkien hallinta) sekä omien tietojen muokkaus.

1. Ensin mennään rekisteröinnin kautta sisään organisaatioon ja projektiin (esimerkkiorganisaationa Grundtvux), jolloin avautuvat
2. aloitusnäytöt, joista ensimmäinen kuuluu koko organisaatiolle ja toinen kulloisellekin tutkimusprojektille (organisaatiolla kuten myös jokaisella tutkimusprojektilla on oma julkaisukanavansa, jonka avulla manageri voi tiedottaa ja taustoittaa prosessin kulkua),
3. muita tutkimusprojektin valikkokohtia ovat kyselypalvelu, jossa luodaan delfoin ensimmäisellä kierroksella
4. kysymyslomake, johon asiantuntijat vastaavat,
5. toisella kierroksella nähdään ensimmäisen kierroksen tulokset ja voidaan argumentoida omien näkemysten puolesta ja toisia vastaan,
6. materiaalipalvelussa on mahdollista luoda sisältöympäristö projektin taustaksi ja asiantuntijatyön tueksi,
7. keskustelufoorumissa voidaan luoda useita erillisiä
8. keskustelualueita, joihin
9. kommentit kirjaantuvat,
10. tiedostoalueelle voidaan tuoda ja tallentaa ryhmän käyttöön tiedostoja ja linkkejä,
11. omat tiedot -kohdassa käyttäjä voi muokata henkilö- ja käyttäjätietojaan.

Projektitiedot voidaan kopioida (kyselyt, uutiset, materiaalit, keskustelut, tiedostot, linkit) ja periyttää uusiin projekteihin, mikä nopeuttaa uusien delfoi -tutkimusten suunnittelua ja toteutusta. Delfoi -tutkimusten tulokset arkistoituvat Nexus -tietokantaan. Tutkimustieto on siten kehittäjäyhteisön käytettävissä myös metatutkimuksiin.

Referenssejä
Ensimmäinen Delfoi-verkkokäyttöön suunniteltu internet-sovellus Professional Delphi Scan julkaistiin vuonna 1998. Sen toteuttivat Turun kauppakorkeakoulun Tulevaisuudentutkimuskeskus (http://www.tukkk.fi/tutu) ja Internetix Campus (http://www.internetix.fi) yhdessä. Suunnittelusta ja konseptoinnista vastasivat Jari Kaivo-oja, Osmo Kuusi ja Hannu Linturi. Nykyinen ohjelmaversio on kolmas ja tottelee kutsumanimeä NexusDelfix. Sen osoite on http://nexusdelfix.internetix.fi. NexusDelfix on myös osa Metodix -oppimisympäristöä. Nykyistä tai aiempia delfoi -versioita ovat käyttäneet mm. useat yliopistot (Helsinki, Tampere, Turku, Oulu) ja tutkimuslaitokset (VTT, Sitra), viranomaistahot (OPM, maakuntaliitot) ja yritykset (konsulttiyritykset, teollisuus).

Hinnoittelu
NexusDelfix on kiinteässä osoitteessa päivystävä metodipalvelu, johon organisaatiot ja yhteisöt voivat hankkia määräaikaisia tai jatkuvia käyttölisenssejä. Hinta riippuu silloin vuosittain tai osavuosittain tehtävien tutkimusten määrästä. On myös mahdollista hankkia avoin lisenssi, jolloin delfoi -tutkimusten määrää ei ole rajattu. Lyhin lisenssiaika on kolme kuukautta, jolloin yhden managerin organisaatiosopimuksen hinta on 488 euroa (alv 107 euroa). Vuoden mittainen kymmeneen tutkimukseen oikeuttava sopimus maksaa 1950 euroa (alv 429). Koulutus hinnoitellaan erikseen. Metodix järjestää pari kertaa vuodessa edullisia verkkokursseja, joissa opetellaan menetelmän lisäksi NexusDelfix -ohjelmiston käyttö.

Yksittäisiä delfoi -tutkimuksia voi tilata Metodix -organisaatiolta. Yhden tutkimusprojektin hinta on 400 euroa (200 euroa opinnollisiin tarkoituksiin, jos ei tarvita ohjausta). Tutkimuksen tekemiseen on tarjolla myös teknistä (kyselyt, sisällöt) ja menetelmällistä apua hintaan 75-85 euroa tunti. Keskimäärin delfoi -prosessin kyselyjen Nexus -siirtoon, tausta-aineistojen tekemisiin ja analyysiraportteihin kuluu www-suunnittelijan aikaa 3-5 tuntia.

Konsulttiyritysten ja tutkimuslaitosten kanssa voidaan tehdä partnerisopimus, jolloin palvelun hinta määräytyy toteutuneiden ja laskutettujen projektien mukaisesti jälkikäteen. Hinnat ovat ohjeellisia. Tiedustelut osoitetaan Metodixin tiedottaja Jenni Linturille tai ohjelmistokonseptin kehittäjä Hannu Linturille. Teknisissä asioissa yhdyshenkilö on käyttöliittymän suunnittelija Jari Lankinen. NexusDelfixin ja Nexuksen koulutusta tarjoavat Internetix Campus, Metodix ja Edunetix ry.(c) Futunet & Internetix 2006

NexusDelfix -uutisiaArkisto

Jokaiselle projektilla on oma tiedotuskanavansa, jossa voi julkaista ajankohtaisia uutisia ja ohjata prosessin kulkua.
19.1.2005 00:00:00
Kullekin projektille on luota oma julkaisukavavansa, jossa voidaan tiedottaa tutkimuksen kulusta.
12.1.2005 00:00:00