Etusivu Delfoi-metodi Info Yhteystiedot Keskustelu Ohjeet Unohtuiko salasanasi? Kirjaudu sisään
FI
SE
EN

Delfoi-kurssi

Delfoi-kurssi on tarkoitettu eri aineiden korkeakouluopiskelijoille, työyhteisöjen kehittäjille ja tutkijoille. Verkkokurssi on maksuton rekisteröityneille Metodix -käyttäjille.

Kurssikokonaisuus koostuu neljästä vaiheesta, joista jokaisen lopussa voi päättää opintonsa. Minimi on osallistuminen tutustumisjaksoon, jossa demonstroidaan delfoi-menetelmän kulku. Kaikki vaiheet läpikäyneet voivat tulla kutsutuiksi mukaan delfoi -kehittäjäyhteisöön.

I Delfoi-perusteet: panelistinäkökulma

Tutustumisjaksolla perehdytään delfoi-menetelmään ja sen NexusDelfix -verkkosovellukseen (http://nexusdelfix.internetix.fi) asiantuntijapanelistin näkökulmasta. Alkujaksolla simuloidaan delfoi-prosessi ja reflektoidaan saatuja kokemuksia ja menetelmää yleisemminkin. Tutustumisjakso kestää kaksi viikkoa ja edellyttää aktiivista osallistumista kyselyyn. (1 ov/2 op)

II Delfoi-menetelmä: menetelmäteoria, tutkimusaihe ja tutkimusympäristö

Toisella jaksolla perehdytään menetelmään oman tiedonalan näkökulmasta, esitellään ja dokumentoidaan oma (harjoitus)tutkimusaihe ja kirjoitetaan lyhyt raportti metodipiirteistä. Jakson aikana perustetaan kullekin opiskelijalle oma delfoi-tutkimusympäristö verkkoon. (2 ov/3 op).

III Delfoi-suunnittelu: verkkopohjainen tutkimussuunnittelu

Kolmannella jaksolla kukin opiskelija tai opiskelijaryhmä laatii omaan tieteen- tai tiedonalaan sovitetun aihekuvausta tarkemman tutkimussuunnitelman (tutkimusaihe, kysymyksenasettelu, tutkimustavoite, tutkimusteemat, asiantuntijuudet ja paneelin rakenne). Samalla jatkuu verkkotyökalun (NexusDelfix) käytön opiskelu. Tällä jaksolla se tapahtuu delfoi-managerin näkökulmasta ja laajemmin oikeuksin, kun delfoi-projektin valmisteluvaiheiden sisällöt (ohjeet, panelistit, kyselyt) viedään verkkoon. Opiskelijoille suositellaan käytäväksi lähikurssia viimeistään toisen jakson aikana. (4 ov/6 op)

IV Delfoi-toteutus: tutkimusprojekti

Neljännessä vaiheessa käynnistetään todelliset tai harjoitustutkimusprosessit, ohjataan tutkimuksen (managerointi) kulkua, analysoidaan tuloksia ja julkaistaan tutkimustulokset verkossa. Jaksolla on mahdollisuus saavuttaa menetelmäasiantuntijuus. (6-8 ov/10-14 op)

Työpajat

Lähityöpajaa suositellaan käytäväksi ensimmäisen tai toisen jakson alkuvaiheessa. Toinen kriittinen kohta, jossa lähiohjaus on erityisen hyödyllistä, on tutkimuksen suunnittelun viimeistelyvaiheessa. Pajoihin voi osallistua rajoituksetta. Pajaan osallistuminen maksaa Metodix-jäseniltä 50 euroa ja muilta 100 euroa.

Pajan sisältö vaihtelee osallistujien tarpeen mukaan, mutta peruskaava on kaikissa sama. Alkuun on ohjelmisto-opetusta, sitten töiden konsultointia ja enin osa ajasta käytetään ohjattuun ja omatoimiseen työskentelyyn, jolla useimmiten viedään autenttista tai harjoitustutkimusta verkkoon.

Työpaja ei ole perinteistä koulutusta. Pajoihin voi tulla ja mennä omien tarpeiden ja mahdollisuuksien mukaan. Metodix pitää huolen siitä, että delfoi-asiantuntija on aina paikalla. Lähityöpajat järjestetään Internetixin tiloissa Mikkelin keskustassa osoitteessa Otavankatu 7, 50100 Mikkeli.

Kurssi organisoidaan Metodixin yhteistyökumppanin Internetixin kanssa ja toteutetaan Metodix- ja NexusDelfix -ohjelmistoympäristöissä. Kurssin osallistujille tarjotaan myös mahdollisuutta käyttää eDelfoi-ohjelmistovariaatiota, joka valmistuu tuotantokäyttöön lokakuussa 2006.

Maksuton kurssille osallistuminen edellyttää rekisteröintiä Metodixin käyttäjäksi. Muilta kurssimaksu on 50 euroa. Kurssin hyväksi lukemisesta on sovittava oman oppilaitoksen kanssa. Delfoi- tekniikka kuuluu tulevaisuudentutkimuksen tiedonalaan. Sen asiantuntijaorganisaatioita Suomessa ovat Turun kauppakorkeakoulun Tulevaisuuden tutkimuskeskus ja Tulevaisuuden tutkimusseura. Tulevaisuuden VerkostoAkatemia järjestää omille opiskelijoilleen myös metodiopintojen lähikursseja.

Metodix & Internetix 2006

NexusDelfix -uutisiaArkisto

Jokaiselle projektilla on oma tiedotuskanavansa, jossa voi julkaista ajankohtaisia uutisia ja ohjata prosessin kulkua.
19.1.2005 00:00:00
Kullekin projektille on luota oma julkaisukavavansa, jossa voidaan tiedottaa tutkimuksen kulusta.
12.1.2005 00:00:00